Hoe leer ik Reiki

Hoe leer ik Reiki

 

Usui wordt gezien als de grondlegger van Reiki. Hij heeft het werken met de Reiki energie zich eigengemaakt en belangrijker een methode ontwikkeld om het werken met Reiki energie door te geven. Dit neemt niet weg dat je zonder Reiki door te krijgen van een Reiki Master je niet zou kunnen werken met deze levensenergie. Sterker ik denk dat er geen mens op aarde is die dit niet kan. Echter de effectieviteit is anders en je kan het ook geen Reiki noemen. Je kunt het dus leren echter binnen Reiki wordt er gewerkt met initiaties, het actieveren van de kanalen om Reiki te kunnen doorgeven. Dit wordt meestal inwijding of afstemming genoemd.

 

Deze initiaties kunnen alleen door een Reiki Master gegeven worden. Een Reiki Master heeft dit immers geleerd van een Master en zo terug tot aan Usui zelf. Tijdens de initiaties wordt Reiki geactiveerd. Binnen Reiki kennen we drie graden van afstemming ieder met een hogere aansluiting op de Reiki energie. Dit wil niet zeggen dat hoe hoger je graad hoe beter. Tot welke graad je wilt gaan is afhankelijk van je ontwikkeling en je doel.


Eerste graad (Reiki 1)

Je zou dit de kennismakingsgraad kunnen noemen. Je bent aangesloten echter op een niveau dat de meeste mensen zonder problemen aan kunnen. Iemand die totaal geen ervaring heeft met Reiki en direct zal worden ingewijd in Reiki 3 zal zoveel te verwerken krijgen dat dit niet goed zou zijn voor zijn of haar ontwikkeling.

Tijdens een initiatie wordt veel energie doorgegeven en gebeurt er zoveel met je dat je een verwerkingstijd nodig hebt. Na een initiatie is er dan ook een periode van 21 dagen reiniging waarbij je leert om te gaan met de nieuw ontstane situatie.

 

Bij veel Reiki vormen bestaat deze graad ook uit vier losse initiaties. Wat de Master de gelegenheid geeft je langzaam te laten wennen aan Reiki.

Deze graad is bij uitstek geschikt om je zelf te ontwikkelen, jezelf en anderen te behandelen.

Het is ook niet nodig om na Reiki 1 ook Reiki 2 te gaan halen. Immers een Reiki 1 beoefenaar met veel ervaring kan minstens zoveel met Reiki bereiken als iemand met Reiki 2. Wel mis je een aantal tools die je wel beschikbaar hebt bij Reiki 2.


Tweede graad (Reiki 2)

De tweede graad word echt gezien als de graad voor de Reiki beoefenaars. Waar het behandelen centraal staat. Tevens krijg je bij deze graad diverse symbolen tot je beschikking om te gebruiken tijdens een behandeling. Deze symbolen versterken de intentie van de Reiki. Een echt Reiki 2 symbool wat eigenlijk bij elke Reiki vorm in de tweede graad beschikbaar komt staat bekend als ‘De Brug’ en maakt letterlijk verbinding met het heden, verleden en de toekomst maar maakt ook behandelen op afstand/ zonder aanraking mogelijk. Iets wat bij sommige situaties goed van pas kan komen.


Derde graad (Reiki 3)

Dit is de Reiki Mastergraad. Deze graad kent binnen de verschillende vormen ook twee niveaus. Het eerste niveau geeft de beoefenaar de hoogste afstemming maar nog niet de mogelijkheid om Reiki door te geven aan andere. Dit niveau wordt meestal Reiki 3a genoemd en is voorbereidend op de tweede Mastergraad 3b. Reiki 3a is dan ook bedoeld voor je eigen ontwikkeling. En op het moment dat je er zelf voor kiest kan je gaan voor Reiki 3b bij het behalen van dit niveau is het de bedoeling dat je Reiki doorgeeft aan andere samen met jouw kennis en ervaring.

 

Reiki leer je dus niet maar krijg je door van een Reiki Master. Als je Reiki wilt leren is het verstandig eerst eens een behandeling te onder gaan. Dit kan je doen bij iederen die een Reiki graad heeft behaald. De meeste zullen iets ervaren wat ze niet kennen en mogelijk wil je er alles van weten. Praat er dan ook rustig over met je behandelaar en vraag eens naar zijn of haar Master. Als je zelf ook Reiki behandelaar wilt worden is het belangrijk een Reiki Master te zoeken waar je een goed gevoel over hebt. En ja je kunt je initiaties zelfs krijgen zonder dat je de Master ooit hebt gezien of gesproken. Of dat echt de mannier is om Reiki door te krijgen is aan jouw. Echter bedenk dat Reiki meer is dan alleen het behalen van de Reiki graden.

Wat is Reiki

Wat is Reiki 

 

In WikipediA staat de volgende tekst:

 

150px-Reiki-2 svg Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei (‘geest’ of ‘ziel’) en 気 ki (‘energie’ of ‘levenskracht’). Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is “universele levensenergie”, of simpelweg “het leven”, “de wereld”. Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond.

Een behoorlijk stuk waar uit je zou kunnen distilleren dat mensen die Reiki beoefenen werken met de levensenergie. Persoonlijk leg ik Reiki dan ook uit als levensenergie daarmee is het tastbaar en ontastbaar te gelijk.  Ik denk ook niet dat het belangrijk is om bezig te zijn met het vraagstuk wat is Reiki. Momenteel heb ik ervaring met Reiki sinds begin 2007 en kan eigenlijk alleen maar spreken over wat het voor mij betekend en wat het kan doen.

 

Werken met Reiki en Reiki ervaren zal voor iedereen anders zijn. Zeker in het begin later merk je dat er steeds meer overeenkomsten zijn in de ervaringen en de bewustwording van deze levensenergie en wat je er mee kunt.

 

Reiki ervaren is meestal het eenvoudigste uit te leggen met warmte vrijwel altijd is er sprake van een warmte ervaring wat een positieve uitwerking heeft en een gevoel geeft van weldaad. Omdat het ervaren van Reiki de bewustwording opgang brengt. (Net als een kind in de schoot van de moeder tot rust zal komen.) Komen er vaak ook emoties los. Die kunnen heftig zijn maar geven altijd inzicht. Hier is de rol van de Reiki beoefenaar en of Master belangrijk zij kunnen vanuit hun ervaring een sturende rol zijn in de verwerking en het plaatsen van de emoties in een perspectief. Dit helpt bij de genezing ofwel het bewustwordingsproces van de behandelde.

 

In tegelstelling van wat er in de WikipediA tekst wordt aangegeven wordt er zeker niet alleen gewerkt met de handen. Ook blazen, kijken en gewoon het aanwezig zijn kan het Reiki geven beïnvloeden dan wel ingang zetten. Een behandelaar ervaart dat de levensenergie stroomt. Het makkelijkste voel je net als bij de behandelde de warmte die ontstaat. Echter voel je ook de feedback. (De moeder met een ‘ziek’ kind opschoot ervaart niet anders.) Een behandelaar met veel ervaring kan meer met de feedback, je voelt aan wat er speelt en je merkt aan de reacties van de behandelde wat er gebeurd.


Is Reiki dan anders als de moederliefde aan haar kind nee feitelijk niet. De moederliefde is slechts een voorbeeld die ik nu heb gebruikt om de werking van Reiki toe te lichten aan de gene die geen Reiki ervaring hebben. En het is ook slechts een voorbeeld mensen hebben altijd invloed op elkaar. En dit kan verschillende uitwerkingen hebben, helaas niet alleen positieve.

Het geen wat Reiki anders maakt is de wijze waarop een Reiki beoefenaar is aangesloten. En daarmee de ‘tools’ die de beoefenaar beschikbaar heeft om deze levensenergie door te geven. Samen met ervaring en intentie om andere te helpen maakt Reiki zo krachtig om te gebruiken en ervaren.


Reiki is dan ook geen wondermiddel maar kan iemand helpen om terug te keren op het pad met meer inzicht in zichzelf en daarmee in andere. Dit is wat ‘genezing’ van ons innerlijke kind in gang zet.

 

De oorsprong van Reiki

Mikao Usui was de naam van de man die we vandaag de dag beschouwen als de grondlegger van het Reikisysteem.

 

Mikao Usui werd geboren op 15 augustus 1865 in een dorp dat nu Miyama Cho heet. Hij groeide op in een Tendai boeddhistisch gezin met twee broers (Sanya en Kuniji) en één zus (Tsuru).

 

“Reiki” is een Japans woord. Het woord bestaat uit twee kanji: Rei & Ki. De letterlijke vertaling is “Spirituele Energie”, want “Rei” is Japans voor “spiritueel” en “Ki” is “energie”. Het wordt in het Westen vaker vertaald met “universele levensenergie”. Als je puur kijkt naar de kanji kom je daar niet op uit, maar als je kijkt naar wat Reiki (de spirituele energie) echt is dan is het ook niet geheel fout.

 

Er zijn diverse verhalen die de ronde gaan over Mikao Usui. Zo zijn er stromingen die beweren dat hij godsdienst studeerde volgens de Westerse inzichten en andere beweren dat hij een meer Aziatische opleiding volgde als boeddhistische monnik. Uit eindelijk is het niet heel relevant we richten ons op het verhaal wat algemeen wordt aangenomen over hoe Reiki (her-) ontdekt is.

 

Op aanraden van zijn meester ging Mikao Usui de bergen in om daar te mediteren. Hij ging zitten en legde 21 steentjes voor zich neer, waarvan hij er elke dag eentje weggooide. Al die tijd at en dronk hij niet, maar er gebeurde niets en hij voelde zich steeds zwakker worden. Op de 21e dag kwam er plotseling een lichtstraal vanuit de hemel die hem raakte en ondersteboven gooide. Hij raakte in trance en in die trance zag hij de symbolen.

 

Toen hij bijkwam voelde hij zich als herboren en volkomen fit. Geen zwakte, stijfheid of honger voelde hij meer en hij ging naar beneden, de berg af. Onderweg struikelde hij en bezeerde zijn voet. Onwillekeurig legde hij zijn hand op zijn voet en na een paar minuten was de pijn verdwenen en de voet, in principe, weer genezen.

In het dal aangekomen bestelde hij in een klein eethuisje een ontbijt. De eigenaar van het eethuisje kon zien dat Mikao Usui lang gevast had en stelde een speciale, licht verteerbare maaltijd voor, maar Mikao Usui wenste een normaal ontbijt, waar hij achteraf ook geen problemen mee kreeg.

 

De dochter van de waard stond nog bij hem en bleek al enige dagen last te hebben van kiespijn. Mikao Usui legde zijn handen op haar wangen en na een paar minuten was de klacht over.

Toen hij in het klooster terugkwam bleek zijn meester ernstig ziek te zijn, zelfs op sterven te liggen en Mikao Usui genas hem volledig door zijn handen op de buik van de meester te leggen.

Teruggekeerd in Kyoto werkte hij de eerstvolgende zeven jaar met de armen uit de sloppenwijken, maar de mensen die hij hielp vielen allemaal terug in hun oude gewoontes. In plaats van een nieuwe levensstijl aan te nemen bleven ze liever in hun achterbuurt. Ze waren niet van binnenuit “genezen”.
Mikao Usui realiseerde zich dat hij steeds aandacht aan de symptomen had gegeven, maar de mensen niet duidelijk had gemaakt dat ze waardering voor het leven en hun lichaam moesten hebben. Hij verliet de krottenwijk en ging lesgeven aan de mensen die op een nieuwe manier wilden leven. Ze leerden zichzelf te genezen en kregen de REIKI beginselen van hem door.

Toen Mikao Usui’s tijd was gekomen werd hij opgevolgd door Chujiro Hayashi, die op zijn beurt weer opgevolgd werd door mevr Hawayo Takata. Zij droeg eind jaren ’70 het leiderschap over aan haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto.

 

In 1984 werd Reiki in Nederland geïntroduceerd en al snel nam de interesse in deze eenvoudige, maar krachtige ontspanningsmethode met grote sprongen toe. Vanaf 1986 werden er Reiki Masters van Nederlandse komaf ingewijd. In eerste instantie alleen volgens de oorspronkelijke methode van Mikao Usui, later ook volgens allerlei afgeleide vormen, die om wat voor reden dan ook zijn ontstaan.